Puzzelstukjes


 Beheerder    01 feb 2016 : 23:00

Puzzelstukjes.jpg

Gelukkige en moeilijke periodes in je leven, relaties, veranderingen, beslissingen, mijlpalen, mooie en lelijke herinneringen: de mate waarin ze belangrijk of waardevol zijn in je leven kan je op het moment zelf niet weten of beseffen.

Gelukkige en moeilijke periodes in je leven, relaties, veranderingen, beslissingen, mijlpalen, mooie en lelijke herinneringen: de mate waarin ze belangrijk of waardevol zijn in je leven kan je op het moment zelf niet weten of beseffen. Dat komt pas later, als je wat verder terug kunt kijken. Het is als het maken van een puzzel maar dan zonder voorbeeld. Op een bepaald moment wordt duidelijk welk ervaringsgericht beeld zich vormt, dat is een bijzondere gewaarwording..


In mijn jeugd woonden we naast een gezin waarvan de moeder reuma had. Ernstig. Haar beide handen waren zo vergroeid dat je ze bijna niet herkende als handen. Haar voeten waren ook ernstig misvormd zodat ze geen gewoon schoeisel kon verdragen. Haar motto was: “niet klagen maar dragen” en daar hield ze zich aan. In al die 15 jaar dat ik haar buurmeisje was heb ik haar nooit horen klagen. Ze had 2 lieve zonen en een dito man en was altijd bezig opdat het hen aan niets zou ontbreken. In de winter lag ze steevast een aantal maanden op bed, dan kon zelfs zij het niet meer opbrengen om haar huishouden draaiende te houden. Een paar families uit de straat namen dan het huishouden van haar over.

Ik kwam graag en vaak bij haar, zij noemde mij vrouwke en ik voelde me gewaardeerd door haar. We spraken nooit over wat het voor haar betekende om zo’n ernstige vorm van reuma te hebben. Wat kon ik zeggen? Ik was onder de indruk en tegelijkertijd bang voor haar pijn en wist niet wat ik als tiener voor haar kon doen. Voor zover ik weet praatte zij überhaupt niet over haar ziekte.

Iets recenter maar toch ook alweer 23 jaar geleden kreeg ikzelf de diagnose reumatoïde artritis te horen. Ik was 28, woonde 1 jaar samen, werkte en had een actieve levensstijl. In een flits zag ik weer mijn buurvrouw, was dat mijn voorland? Het was niet waarschijnlijk maar als ik pech had zou ik in een rolstoel terecht kunnen komen. Ik had een progressieve vorm die veel gewrichten beschadigde en kapot maakte. Mijn maatschappelijke leven kwam stil te staan terwijl ik emotioneel in een achtbaan zat. Ik kende mezelf eigenlijk niet zo goed, was altijd met anderen bezig geweest. En nu werd ik op mezelf teruggeworpen en had ik niet voldoende in huis om deze situatie aan te kunnen…

Dat was zacht gezegd een moeilijke periode. Ook omdat ik ontdekte dat medische en praktische hulp superfantastisch geregeld waren maar specifieke, psychologische hulp bij het leren leven met reuma er eigenlijk niet was.

En dus ging ik op zoek. Ik kwam goede hulpverleners tegen waarbij ik me echt gehoord en gezien voelde maar ook hulpverleners die me glazig aankeken en deden wat zij geleerd hadden. Met tussenpozen heb ik een aantal jaren aan mijn zelf gewerkt. Een smalle basis en jarenlang ‘achterstallig onderhoud’ maakten het een intensief proces.
Het is helemaal goed gekomen met mij. De voor mij goede mix van medicatie heeft de rust in m’n gewrichten teruggebracht en emotioneel heb ik een stevige basis ontwikkeld.

Bij mij ontstond het beeld van een eigen praktijk waarin ik mensen begeleid met een chronische aandoening. Achteraf zie ik dat veel in mijn leven dat gedaan, gelaten, geleerd en ervaren is mijn ‘bagage’ vormt waarmee ik andere mensen kan helpen. “Je kan een ander niet verder brengen dan je zelf bent” is een uitspraak die ik onderschrijf.

Het leven, en daarmee bewustwording en ontwikkeling, gaat door en daardoor ontstaan weer nieuwe puzzelstukjes. Soms als aanvulling op het bestaande beeld en een andere keer als materiaal voor een nieuwe puzzel.Heb je te maken met verlies van ..?

3Je hebt misschien wel iets verloren maar je bent niet verloren! Een nieuwe situatie ten gevolge van onvrijwillige verandering van gezondheid, geld, relatie, werk; kortom belangrijke steunpilaren in je leven; leveren pijn en verdriet op. Afscheid nemen is des levens, helaas ontkomt niemand eraan. Het verwerkingsproces kan een keerpunt zijn in je leven, je wordt gedwongen andere keuzes te maken, naar jezelf te kijken en je eigen kracht aan te boren.

Verandering kan ook een bewuste keuze zijn omdat je iets anders wilt in je leven. Hoewel vrijwillig gekozen kan het zinvol zijn om met een coach te onderzoeken hoe je de wissels in je leven kan verzetten naar gewenste groei en ontwikkeling.

Afbeelding - Designed by Freepik

Over mij

Marianne Osseweijer (1965)

150x150In 2018 ben ik verhuisd naar Den Haag. Ik hou van de zilte lucht, wolkenluchten en het geluid van krijsende meeuwen en ben graag en vaak op het strand. Het is er nooit hetzelfde en voor mij altijd genieten om lekker langs het water te lopen.

In 2016 is CoachingPraktijkPresent opgericht voor begeleiding en coaching van mensen met een chronische aandoening. Later zijn daar veranderingsprocessen aan toegevoegd. Ik heb in mijn leven en werk veel ervaring opgedaan in het omgaan met een chronische aandoening, veranderingsprocessen en zelfmanagement.

In mijn 28e levensjaar kreeg ik reumatoïde artritis (RA). De eerste jaren waren heftig, niet alleen qua verloop en klachten, maar ook omdat ik erachter kwam dat ik zelfbeeld en zelfwaardering had ontleend aan wat ik deed en mezelf eigenlijk niet goed kende. Als werker in de gezondheidszorg en welzijnssector had ik erg het gevoel dat ik aan de verkeerde kant van de tafel zat. 6 jaar later beviel ik van een prachtige dochter na een redelijk goed verlopen zwangerschap. Zij leerde al snel dat ze sommige dingen beter met haar vader en andere dingen met haar moeder kon doen. Werken heb ik na verloop van jaren opgepakt in de vorm van vrijwilligerswerk: als patiënt onderzoekpartner bij wetenschappelijk onderzoek naar reuma, trainer ReumaUitgedaagd!, het opzetten van het reumacafé in Maastricht.

Voor stichting LIFT heb ik een aantal jaar als projectleider, coach en trainer gewerkt. Als projectleider organiseerde ik Liftjeleven groepen en verzorgde workshops en presentaties. Andere werkzaamheden waren het coachen en trainen van begeleiders tot Liftjeleven begeleider,

Relevante opleidingen:
2012- 2015 Academisch Counselor &Coach en Specialist Counselor en Coach

Specialisatie Training en Medische Coaching & Counseling.

1996- 1999 Haptotherapie

Jaarlijks volg ik na- of bijscholingen op het gebied van coaching. In 2019 deed ik de nascholing Ademtherapie en Gedragsverandering.

Werkwijze

Coaching is een begeleidingsvorm waarbij de coach de coachee stimuleert, ondersteunt en begeleidt bij een veranderingsproces van gedrag en mindset. De begeleiding is gebaseerd op een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee.

Een coachtraject wordt op initiatief van coachee gestart, er wordt gewerkt aan doelen die toekomstgericht zijn en gezamenlijk geformuleerd worden.

Een kennismakingsgesprek spreken we af binnen 7 tot 10 werkdagen na ons eerste contact en is vrijblijvend. De functie van dit gesprek is het antwoord op de vraag of er een basis is om een vertrouwensband op te bouwen zodat we goed kunnen gaan samenwerken.

Als je voor coaching of begeleiding in de praktijk wilt komen stuur ik je een intake formulier en spreken we een intake gesprek af. Tijdens de intake zoomen we in op (het formuleren van) de hulpvraag, de voorgeschiedenis en maken we een inschatting van het aantal gesprekken.

Mijn werkstijl is zacht, afgestemd en kernachtig, oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. Jij als persoon en jouw vraag staan centraal en we werken samen aan het vinden van jouw antwoord(en). Jij houdt altijd de regie. Mijn focus in de begeleiding is gericht op het vinden en/of vergroten van eigen kracht en aanwezig zijn met gedachten, gevoel en gedrag in de tegenwoordige tijd. Zaken die voor mij in ons contact belangrijk zijn: invoelingsvermogen, luisteren, respect én humor.

Een traject bestaat, afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld uit 5-10 gesprekken van ongeveer een uur. Aan het einde van het gesprek bespreken we een huiswerkopdracht voor de tussenliggende periode tot het volgende gesprek. De frequentie is tweewekelijks tot eenmaal per maand.

Aangesloten bij:

Klein

Coachregister NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
Licentienummer 8389

Als geregistreerd coach werk ik volgens de Ethische waarden en Beroepscode zoals deze door de NFG zijn opgesteld.

Ethische Waarden en Beroepscode

Logo Cpp 03

Wil je coaching, begeleiding of heb je vragen? Je kunt het contactformulier gebruiken of een mailtje sturen.

Ik neem binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Coach: Marianne Osseweijer

M: 06 1945 2744

E: info@coachingpraktijkpresent.nl

Contact

Missing Code
Je kan onze privacy verklaring hier lezen: Privacy verklaring

© 2019 - 2020 Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.