De kracht van je mind


 Marianne    15 apr 2020 : 10:44
 mindset, blog    Misc

mind-01.jpg

Je mindset is bepalend voor hoe je reageert op een situatie.

Ontkenning

Tijdens een feestje was het onderwerp van gesprek: hoe moeilijk het is om aan jezelf en anderen toe te geven dat je je niet lekker voelt en tijd te nemen om te herstellen. We bespreken en herkennen het  jezelf pushen om tegen beter weten in tóch door te gaan en het bagatelliseren van je  klachten. Ook de moeite die we hebben om verantwoordelijkheid te delegeren, controle los te laten. We lachen om onszelf en zijn het eens dat we op deze momenten vaak zélf onze grootste tegenstander zijn.  

Erkenning en herstel, hoewel…

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en erkennen dat je je niet lekker voelt geeft ruimte om te voelen wat er aan de hand is en wat nodig is om te herstellen. Als dat eenmaal gebeurd is, is het meestal niet heel ingewikkeld: tijd nemen om goed te slapen en ruimte om niets te moeten en veel te mogen en je daarbij te laten leiden door wat je lichaam aankan is vaak al voldoende om binnen een aantal dagen weer te herstellen.

Wij, mensen met een chronische aandoening kennen bovenstaand mechanisme van niet willen toegeven en bagatelliseren van klachten vaak maar al te goed. Voor velen is het dagelijkse kost en veel mensen worstelen hiermee. De balans is sneller verstoord en langzamer hersteld.. Met veel vallen en weer opstaan heb ik leren laveren tussen willen en kunnen met soms maar een kleine ruimte. En heb ik mijn alarmbellen leren herkennen waardoor de weg terug korter is. Het is niet zo dat het altijd goed gaat, laveren tussen willen en kunnen blijft een aandachtspunt.

Chronisch ziek zijn is eigenlijk een intensieve en dwingende training om te luisteren naar je lichaam en er met wijsheid naar te handelen. Een belangrijk onderdeel van deze ‘training’ is het krijgen en houden van de regie:  verantwoordelijkheid en initiatief nemen voor je gezondheid. Bij een chronische aandoening gaat het dan o.a. om gebruik van medicatie; leefstijl; grenzen erkennen en naar handelen én een ‘gezonde’ mindset. In deze blog wil ik verder ingaan op onze mindset.

Mindset

Waarom zijn we zelf onze grootste tegenstander?  Onze mindset is hierin een belangrijke factor. Natuurlijk zijn er nog veel meer factoren die meespelen. Ik probeer en kan niet volledig zijn maar noem er een aantal: cultuur, maatschappij, opvoeding, karakter. Hoewel je niets kan veranderen aan de invloed van je afkomst is het goede nieuws dat je wél invloed hebt op je gedachten, gevoelens en gedrag, oftewel je mindset.

02

 

Theorie
Mindset staat voor je overtuiging over intelligentie en
kwaliteiten. Deze overtuiging heeft invloed op je gedachten,
gevoelens en gedrag. De grondlegger van de mindset-theorie is
Carol Dweck. Zij onderscheidt de fixed (vaste) mindset
en de growth (groei) mindset.

 

 

Vaste mindset. Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat je intelligentie en kwaliteiten vaststaan. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil overkomen. Dat heeft negatieve gevolgen voor onder andere: het leren, de prestaties, het aangaan van uitdagingen, de inzet en het omgaan met kritiek.

Groeimindset. Iemand met een groei mindset gaat ervan uit dat je je intelligentie en kwaliteiten verder kunt ontwikkelen. Je kunt groeien door proberen, doorzetten en oefenen. 

Mindsets maken een belangrijk deel van je persoonlijkheid uit, maar ze zijn te veranderen. Alleen al als je weet dat ze bestaan, kan dat ervoor zorgen dat je anders gaat denken en reageren. (bron: wij-leren.nl/mindset)

Het hoofd, ons brein is een onuitputtelijke bron van gedachten, fantasie, creativiteit en ideeën,  verbonden met intelligentie, kwaliteiten en gedrag. Het brein is geweldig en veelzijdig,  je kan veel bereiken als je je brein op een goede manier gebruikt.

Gedachten kunnen ook in negatieve zin grenzeloos zijn en stoppen niet als het lichaam een grens aangeeft. Gedachten blijken soms ‘een wolf in schaapskleren’ en worden dan een dwingend moeten, in stand gehouden door gewoontes, overtuigingen, angsten, schuld en schaamte. Jezelf pushen,  tegen beter weten in doorgaan, de controle willen houden en bagatelliseren van je klachten is gedrag dat hierbij hoort. Op wilskracht kun je langdurig veel doen, je schakelt de fijngevoeligheid voor je lichaam wat hoger af. Ten koste van? ................ Precies!                                                                                                                               

Het lichaam geeft aan of het allemaal wel kan wat je wil, moet en doet. Een gezond lichaam krijgt energie van goede ideeën, in een positieve flow kan je veel aan als je ook tijd neemt om bij te tanken. Bij een fysieke chronische aandoening werkt het lichaam iets anders en kan het vaak het tempo vanuit het hoofd niet bijhouden, er ontstaat sneller een overbelasting. Het lichaam reageert op overbelasting met allerlei signalen, helaas vaak met niet mis te verstane signalen.

Het lichaam kan haarfijn aangeven waar het behoefte aan heeft. Wanneer hier langdurig niet naar geluisterd wordt raakt het lichaam murw, wordt het terugkoppelings-systeem minder goed en trekt de fijngevoeligheid zich terug. Het lichaam raakt ontregeld en gaat sterkere signalen afgeven dat het overbelast is/raakt. Hoewel een ziek lichaam sneller en andere signalen afgeeft dan een gezond lichaam, is het principe hetzelfde.

Welke mindset?

Op dit punt aangekomen is je mindset doorslaggevend hoe je met deze situatie omgaat.

Is je overtuiging dat je nou eenmaal zo bent? Zoek je antwoorden buiten jezelf of geef je anderen de schuld van hoe je denkt, voelt en je gedraagt? Bedenk dat het waarschijnlijk een afweermechanisme is en dat het je niets brengt. Sterker nog, je doet jezelf tekort.

Is je overtuiging dat je deze situatie kunt aangrijpen voor groei en ontwikkeling? Ben je bereid om naar jezelf te kijken en nieuwe inzichten te krijgen over wie je bent, wat je nodig hebt en bijbehorend gedrag? Het zal je geen genezing brengen maar wel meer rust in je hoofd en je lichaam.

 

Wil je reageren op deze blog: info@coachingpraktijkpresent.nl welkom!  

Marianne Osseweijer                       

*Afbeelding  boom van Bessi via Pixabay
*Afbeelding trap van Jazella via Pixabay
Heb je te maken met verlies van ..?

3Je hebt misschien wel iets verloren maar je bent niet verloren! Een nieuwe situatie ten gevolge van onvrijwillige verandering van gezondheid, geld, relatie, werk; kortom belangrijke steunpilaren in je leven; leveren pijn en verdriet op. Afscheid nemen is des levens, helaas ontkomt niemand eraan. Het verwerkingsproces kan een keerpunt zijn in je leven, je wordt gedwongen andere keuzes te maken, naar jezelf te kijken en je eigen kracht aan te boren.

Verandering kan ook een bewuste keuze zijn omdat je iets anders wilt in je leven. Hoewel vrijwillig gekozen kan het zinvol zijn om met een coach te onderzoeken hoe je de wissels in je leven kan verzetten naar gewenste groei en ontwikkeling.

Afbeelding - Designed by Freepik

Over mij

Marianne Osseweijer (1965)

150x150In 2018 ben ik verhuisd naar Den Haag. Ik hou van de zilte lucht, wolkenluchten en het geluid van krijsende meeuwen en ben graag en vaak op het strand. Het is er nooit hetzelfde en voor mij altijd genieten om lekker langs het water te lopen.

In 2016 is CoachingPraktijkPresent opgericht voor begeleiding en coaching van mensen met een chronische aandoening. Later zijn daar veranderingsprocessen aan toegevoegd. Ik heb in mijn leven en werk veel ervaring opgedaan in het omgaan met een chronische aandoening, veranderingsprocessen en zelfmanagement.

In mijn 28e levensjaar kreeg ik reumatoïde artritis (RA). De eerste jaren waren heftig, niet alleen qua verloop en klachten, maar ook omdat ik erachter kwam dat ik zelfbeeld en zelfwaardering had ontleend aan wat ik deed en mezelf eigenlijk niet goed kende. Als werker in de gezondheidszorg en welzijnssector had ik erg het gevoel dat ik aan de verkeerde kant van de tafel zat. 6 jaar later beviel ik van een prachtige dochter na een redelijk goed verlopen zwangerschap. Zij leerde al snel dat ze sommige dingen beter met haar vader en andere dingen met haar moeder kon doen. Werken heb ik na verloop van jaren opgepakt in de vorm van vrijwilligerswerk: als patiënt onderzoekpartner bij wetenschappelijk onderzoek naar reuma, trainer ReumaUitgedaagd!, het opzetten van het reumacafé in Maastricht.

Voor stichting LIFT heb ik een aantal jaar als projectleider, coach en trainer gewerkt. Als projectleider organiseerde ik Liftjeleven groepen en verzorgde workshops en presentaties. Andere werkzaamheden waren het coachen en trainen van begeleiders tot Liftjeleven begeleider,

Relevante opleidingen:
2012- 2015 Academisch Counselor &Coach en Specialist Counselor en Coach

Specialisatie Training en Medische Coaching & Counseling.

1996- 1999 Haptotherapie

Jaarlijks volg ik na- of bijscholingen op het gebied van coaching. In 2019 deed ik de nascholing Ademtherapie en Gedragsverandering.

Werkwijze

Coaching is een begeleidingsvorm waarbij de coach de coachee stimuleert, ondersteunt en begeleidt bij een veranderingsproces van gedrag en mindset. De begeleiding is gebaseerd op een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee.

Een coachtraject wordt op initiatief van coachee gestart, er wordt gewerkt aan doelen die toekomstgericht zijn en gezamenlijk geformuleerd worden.

Een kennismakingsgesprek spreken we af binnen 7 tot 10 werkdagen na ons eerste contact en is vrijblijvend. De functie van dit gesprek is het antwoord op de vraag of er een basis is om een vertrouwensband op te bouwen zodat we goed kunnen gaan samenwerken.

Als je voor coaching of begeleiding in de praktijk wilt komen stuur ik je een intake formulier en spreken we een intake gesprek af. Tijdens de intake zoomen we in op (het formuleren van) de hulpvraag, de voorgeschiedenis en maken we een inschatting van het aantal gesprekken.

Mijn werkstijl is zacht, afgestemd en kernachtig, oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. Jij als persoon en jouw vraag staan centraal en we werken samen aan het vinden van jouw antwoord(en). Jij houdt altijd de regie. Mijn focus in de begeleiding is gericht op het vinden en/of vergroten van eigen kracht en aanwezig zijn met gedachten, gevoel en gedrag in de tegenwoordige tijd. Zaken die voor mij in ons contact belangrijk zijn: invoelingsvermogen, luisteren, respect én humor.

Een traject bestaat, afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld uit 5-10 gesprekken van ongeveer een uur. Aan het einde van het gesprek bespreken we een huiswerkopdracht voor de tussenliggende periode tot het volgende gesprek. De frequentie is tweewekelijks tot eenmaal per maand.

Tarieven

  • Telefonisch kennismakingsgesprek 30 minuten, gratis
  • Individuele begeleiding en coaching (60 min.) € 70,-

Aangesloten bij:

Klein

Coachregister NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
Licentienummer 8389

Als geregistreerd coach werk ik volgens de Ethische waarden en Beroepscode zoals deze door de NFG zijn opgesteld.

Ethische Waarden en Beroepscode

Logo Cpp 03

Wil je coaching, begeleiding of heb je vragen? Je kunt het contactformulier gebruiken of een mailtje sturen.

Ik neem binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Coach: Marianne Osseweijer

M: 06 1945 2744

E: info@coachingpraktijkpresent.nl

Contact

Missing Code

© 2019 - 2020 Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.