De kracht van je mind


 Marianne    15 apr 2020 : 10:44
 mindset, blog    Blogs

mind-01.jpg

Je mindset is bepalend voor hoe je reageert op een situatie.

Ontkenning

Tijdens een feestje was het onderwerp van gesprek: hoe moeilijk het is om aan jezelf en anderen toe te geven dat je je niet lekker voelt en tijd te nemen om te herstellen. We bespreken en herkennen het  jezelf pushen om tegen beter weten in tóch door te gaan en het bagatelliseren van je  klachten. Ook de moeite die we hebben om verantwoordelijkheid te delegeren, controle los te laten. We lachen om onszelf en zijn het eens dat we op deze momenten vaak zélf onze grootste tegenstander zijn.  

Erkenning en herstel, hoewel…

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en erkennen dat je je niet lekker voelt geeft ruimte om te voelen wat er aan de hand is en wat nodig is om te herstellen. Als dat eenmaal gebeurd is, is het meestal niet heel ingewikkeld: tijd nemen om goed te slapen en ruimte om niets te moeten en veel te mogen en je daarbij te laten leiden door wat je lichaam aankan is vaak al voldoende om binnen een aantal dagen weer te herstellen.

Wij, mensen met een chronische aandoening kennen bovenstaand mechanisme van niet willen toegeven en bagatelliseren van klachten vaak maar al te goed. Voor velen is het dagelijkse kost en veel mensen worstelen hiermee. De balans is sneller verstoord en langzamer hersteld.. Met veel vallen en weer opstaan heb ik leren laveren tussen willen en kunnen met soms maar een kleine ruimte. En heb ik mijn alarmbellen leren herkennen waardoor de weg terug korter is. Het is niet zo dat het altijd goed gaat, laveren tussen willen en kunnen blijft een aandachtspunt.

Chronisch ziek zijn is eigenlijk een intensieve en dwingende training om te luisteren naar je lichaam en er met wijsheid naar te handelen. Een belangrijk onderdeel van deze ‘training’ is het krijgen en houden van de regie:  verantwoordelijkheid en initiatief nemen voor je gezondheid. Bij een chronische aandoening gaat het dan o.a. om gebruik van medicatie; leefstijl; grenzen erkennen en naar handelen én een ‘gezonde’ mindset. In deze blog wil ik verder ingaan op onze mindset.

Mindset

Waarom zijn we zelf onze grootste tegenstander?  Onze mindset is hierin een belangrijke factor. Natuurlijk zijn er nog veel meer factoren die meespelen. Ik probeer en kan niet volledig zijn maar noem er een aantal: cultuur, maatschappij, opvoeding, karakter. Hoewel je niets kan veranderen aan de invloed van je afkomst is het goede nieuws dat je wél invloed hebt op je gedachten, gevoelens en gedrag, oftewel je mindset.

02

 

Theorie
Mindset staat voor je overtuiging over intelligentie en
kwaliteiten. Deze overtuiging heeft invloed op je gedachten,
gevoelens en gedrag. De grondlegger van de mindset-theorie is
Carol Dweck. Zij onderscheidt de fixed (vaste) mindset
en de growth (groei) mindset.

 

 

Vaste mindset. Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat je intelligentie en kwaliteiten vaststaan. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil overkomen. Dat heeft negatieve gevolgen voor onder andere: het leren, de prestaties, het aangaan van uitdagingen, de inzet en het omgaan met kritiek.

Groeimindset. Iemand met een groei mindset gaat ervan uit dat je je intelligentie en kwaliteiten verder kunt ontwikkelen. Je kunt groeien door proberen, doorzetten en oefenen. 

Mindsets maken een belangrijk deel van je persoonlijkheid uit, maar ze zijn te veranderen. Alleen al als je weet dat ze bestaan, kan dat ervoor zorgen dat je anders gaat denken en reageren. (bron: wij-leren.nl/mindset)

Het hoofd, ons brein is een onuitputtelijke bron van gedachten, fantasie, creativiteit en ideeën,  verbonden met intelligentie, kwaliteiten en gedrag. Het brein is geweldig en veelzijdig,  je kan veel bereiken als je je brein op een goede manier gebruikt.

Gedachten kunnen ook in negatieve zin grenzeloos zijn en stoppen niet als het lichaam een grens aangeeft. Gedachten blijken soms ‘een wolf in schaapskleren’ en worden dan een dwingend moeten, in stand gehouden door gewoontes, overtuigingen, angsten, schuld en schaamte. Jezelf pushen,  tegen beter weten in doorgaan, de controle willen houden en bagatelliseren van je klachten is gedrag dat hierbij hoort. Op wilskracht kun je langdurig veel doen, je schakelt de fijngevoeligheid voor je lichaam wat hoger af. Ten koste van? ................ Precies!                                                                                                                               

Het lichaam geeft aan of het allemaal wel kan wat je wil, moet en doet. Een gezond lichaam krijgt energie van goede ideeën, in een positieve flow kan je veel aan als je ook tijd neemt om bij te tanken. Bij een fysieke chronische aandoening werkt het lichaam iets anders en kan het vaak het tempo vanuit het hoofd niet bijhouden, er ontstaat sneller een overbelasting. Het lichaam reageert op overbelasting met allerlei signalen, helaas vaak met niet mis te verstane signalen.

Het lichaam kan haarfijn aangeven waar het behoefte aan heeft. Wanneer hier langdurig niet naar geluisterd wordt raakt het lichaam murw, wordt het terugkoppelings-systeem minder goed en trekt de fijngevoeligheid zich terug. Het lichaam raakt ontregeld en gaat sterkere signalen afgeven dat het overbelast is/raakt. Hoewel een ziek lichaam sneller en andere signalen afgeeft dan een gezond lichaam, is het principe hetzelfde.

Welke mindset?

Op dit punt aangekomen is je mindset doorslaggevend hoe je met deze situatie omgaat.

Is je overtuiging dat je nou eenmaal zo bent? Zoek je antwoorden buiten jezelf of geef je anderen de schuld van hoe je denkt, voelt en je gedraagt? Bedenk dat het waarschijnlijk een afweermechanisme is en dat het je niets brengt. Sterker nog, je doet jezelf tekort.

Is je overtuiging dat je deze situatie kunt aangrijpen voor groei en ontwikkeling? Ben je bereid om naar jezelf te kijken en nieuwe inzichten te krijgen over wie je bent, wat je nodig hebt en bijbehorend gedrag? Het zal je geen genezing brengen maar wel meer rust in je hoofd en je lichaam.

 

Wil je reageren op deze blog: info@coachingpraktijkpresent.nl welkom!  

Marianne Osseweijer                       

*Afbeelding  boom van Bessi via Pixabay
*Afbeelding trap van Jazella via Pixabay
Heb je te maken met verlies van ..?

3Je hebt misschien wel iets verloren maar je bent niet verloren! Een nieuwe situatie ten gevolge van onvrijwillige verandering van gezondheid, geld, relatie, werk; kortom belangrijke steunpilaren in je leven; leveren pijn en verdriet op. Afscheid nemen is des levens, helaas ontkomt niemand eraan. Het verwerkingsproces kan een keerpunt zijn in je leven, je wordt gedwongen andere keuzes te maken, naar jezelf te kijken en je eigen kracht aan te boren.

Verandering kan ook een bewuste keuze zijn omdat je iets anders wilt in je leven. Hoewel vrijwillig gekozen kan het zinvol zijn om met een coach te onderzoeken hoe je de wissels in je leven kan verzetten naar gewenste groei en ontwikkeling.

Afbeelding - Designed by Freepik

Over mij

Marianne Osseweijer (1965)

150x150In 2018 ben ik verhuisd naar Den Haag. Ik hou van de zilte lucht, wolkenluchten en het geluid van krijsende meeuwen en ben graag en vaak op het strand. Het is er nooit hetzelfde en voor mij altijd genieten om lekker langs het water te lopen.

In 2016 is CoachingPraktijkPresent opgericht voor begeleiding en coaching van mensen met een chronische aandoening. Later zijn daar veranderingsprocessen aan toegevoegd. Ik heb in mijn leven en werk veel ervaring opgedaan in het omgaan met een chronische aandoening, veranderingsprocessen en zelfmanagement.

In mijn 28e levensjaar kreeg ik reumatoïde artritis (RA). De eerste jaren waren heftig, niet alleen qua verloop en klachten, maar ook omdat ik erachter kwam dat ik zelfbeeld en zelfwaardering had ontleend aan wat ik deed en mezelf eigenlijk niet goed kende. Als werker in de gezondheidszorg en welzijnssector had ik erg het gevoel dat ik aan de verkeerde kant van de tafel zat. 6 jaar later beviel ik van een prachtige dochter na een redelijk goed verlopen zwangerschap. Zij leerde al snel dat ze sommige dingen beter met haar vader en andere dingen met haar moeder kon doen. Werken heb ik na verloop van jaren opgepakt in de vorm van vrijwilligerswerk: als patiënt onderzoekpartner bij wetenschappelijk onderzoek naar reuma, trainer ReumaUitgedaagd!, het opzetten van het reumacafé in Maastricht.

Voor stichting LIFT heb ik als projectleider, coach en trainer gewerkt. Als projectleider organiseerde ik Liftjeleven groepen en verzorgde workshops en presentaties. Andere werkzaamheden waren het coachen en trainen van Liftjeleven begeleiders.

Relevante opleidingen:

2020 Neuro- Agility Profile Practitioner Training

2012- 2015 Academisch Counselor & Coach en Specialist Counselor en Coach

Specialisatie Training en Medische Coaching & Counseling.

1996- 1999 Haptotherapie

Werkwijze

Coaching is een begeleidingsvorm waarbij de coach de coachee stimuleert, ondersteunt en begeleidt bij een veranderingsproces van gedrag en mindset. De begeleiding is gebaseerd op een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee.

Een coachtraject wordt op initiatief van coachee gestart, er wordt gewerkt aan doelen die toekomstgericht zijn en gezamenlijk geformuleerd worden.

Een kennismakingsgesprek spreken we af binnen 7 tot 10 werkdagen na ons eerste contact en is vrijblijvend.

Mijn werkstijl is zacht, afgestemd en kernachtig, oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. Jij als persoon en jouw vraag staan centraal en we werken samen aan het vinden van jouw antwoord(en). Jij houdt altijd de regie. Mijn focus in de begeleiding is gericht op het vinden en/of vergroten van eigen kracht en aanwezig zijn met gedachten, gevoel en gedrag in de tegenwoordige tijd. Zaken die voor mij in ons contact belangrijk zijn: invoelingsvermogen, luisteren, respect én humor.

Een neuro-agile brein is een fit en flexibel brein

NapNet zoals dansers behendigheid nodig hebben om snel en gemakkelijk te bewegen en hun dansvaardigheden met precisie uit te voeren, is het resultaat van een neuro-agile brein dat je:
Sneller en gemakkelijker denkt, leert, creëert, problemen oplost, nieuw gedrag aanleert en je goed kan aanpassen aan een nieuwe situatie. Bovendien leert het je beter te presteren onder stressvolle omstandigheden en de kans op fouten te verminderen.

Hoe neuro- agile is jouw brein?

Een Neuro-Agility Profile ™ (NAP ™) bevat een vragenlijst met 180 eenvoudige vragen over je dagelijks leven en voorkeuren. De uitkomst is een blauwdruk van jouw aangeboren talenten en voorkeuren. In het kort: het geeft aan wie je bent en waarom je bent zoals je bent.

Het rapport geeft informatie over de voorkeur (of dominantie) van 7 neurofysiologische elementen van de hersenen en de flexibiliteit ervan. Dit wordt overzichtelijk en visueel weergegeven.

Lees meer....

Welke vorm past bij jou?

Een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten is gratis.

Er zijn verschillende mogelijkheden om samen aan het werk te gaan.

Je kan kiezen voor losse sessies online of live, of een mengvorm hiervan.

Of je kiest voor een traject van 3 of 6 maanden.

We kunnen samen bespreken wat voor jou de beste optie is.

Coaching traject 3 maanden €950,-

Ongeveer 3 maanden heb je nodig voordat ander gedrag (en bijbehorende gedachten en emoties!) een gewoonte is geworden. Investeer in jezelf en gun jezelf begeleiding, nieuwe inzichten en support om je doel te bereiken. We brengen in kaart wat je wilt en wat je nodig hebt om daar te komen. Als je op pad bent gegaan kijken we o.a. welke factoren het pad naar je doel kruisen en hoe je daar op reageert. Na 3 maanden is je oude gewoonte vervangen door een nieuwe gewoonte waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • NAP™ assessment
 • Bespreking rapportage NAP™
 • 6 sessies: actieplan, begeleiding en training
 • Email support
 • NAP™ assessment en rapportage

 

Coaching traject 6 maanden €1475,-

Bij een traject van 6 maanden kijken we meer naar een patroon, bijvoorbeeld je leefstijl. Investeer 6 maanden wat van je energie, tijd en aandacht om het patroon dat niet meer goed is voor je in kaart te brengen; te onderzoeken welke onderdelen aan vervanging toe zijn, nieuwe onderdelen te maken en ontdekken wat het nieuw geweven patroon voor je doet. Het is een lang traject maar uit ervaring weet ik dat de uitkomst van een dergelijk traject meer is dan de som der delen.

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • NAP™ assessment
  • Bespreking rapportage NAP™
  • 12 sessies: actieplan, begeleiding en training
  • Email support
  • NAP™ assessment en rapportage

Logo Cpp 03

Wil je coaching, begeleiding of heb je vragen? Je kunt het contactformulier gebruiken of een mailtje sturen.

Ik neem binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Coach: Marianne Osseweijer

M: 06 1945 2744 - E: info@coachingpraktijkpresent.nl

Heb je een klacht en komen we er samen niet uit? De afhandeling van een klacht loopt via de NFG:

Meld klacht

Contact

Missing Code
Je kan onze privacy verklaring hier lezen: Privacy verklaring

© 2019 - 2022 Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.